zpět
 
Životopis
Pokus o spojení témat: životopis, Václav Havel – divadelní autor, absurdní drama
 
 
Příloha č. 1 – str. 158 z Havlova životopisu od Edy Kriseové
A teprve potom všechno začalo. A začíná to znovu a pořád jinak. Jako když toho ještě pořád nemáme za sebou dost.
Vešli jsme do reprezentačních místností Hradu. Před námi tu byl jen Jirka Křižan, podívat se, jak to vypadá. Všude stáli příslušníci páté správy ministerstva vnitra. Byli jsme jako hrstka vetřelců na dobytém území.
Protokolisté na mne uhodili, kde mám životopis, že ho potřebují pro Československou tiskovou kancelář. Uvědomila jsem si, že mám jen ten, který vyšel ve Svobodném slově, a potom ten na obálku knížky Do různých stran.
Šla jsem za prezidentem a povídám: „Je malér. Nemáme tvůj životopis.“
A náš nový prezident se zasmál a povídá: „Tak se někam na chvilku ukliď a nějaký napiš.“
A to mi zůstalo.
 • žákům přečteme přílohu č. 1 a stanou se Edou Kriseovou, která má za úkol napsat životopis právě zvoleného prezidenta
 • žáky rozdělíme do dvojic a každá dvojici dáme přečíst jeden papírek z těch, které jsou označené A
 • vytvoříme kruh a řekneme si společně, co jsme se dozvěděli o Václavovi a o jeho rodině
 • dvojice mají za úkol doplnit předtištěnou 1. část životopisu, mohou používat všechny papírky, které nyní leží na stole
příloha
tisk
A    
Otcem Boženy Vavřečkové byl Ing. Hugo Vavřečka, který byl později jmenován velvyslancem v Budapešti a pak ve Vídni. Božena byla citlivá, vzdělaná dívka, která chodila na univerzitu, učila se malovat a mluvit francouzsky. Vídala se s Ing. Havlem v pražské společnosti, pozvala ho na čaj a on ji na schůzku. 14. června 1935 se vzali. Na svatební cestu jeli do Švýcarska. Nastěhovali se do domu, který postavil otec Ing. Havla na Rašínově nábřeží, kde se jim narodil v říjnu 1936 syn Václav.
 
A
Zdánlivě velmi nevýhodné kombinaci buržoazního původu s životem v komunistickém státě vděčím za to, že jsem měl možnost od samého počátku vidět svět tak říkajíc zdola, totiž takový, jaký skutečně je, což mi pomohlo vyvarovat se eventuálních iluzí.
 
A
1958 – Havlova rodina musí opustit Havlov – rodinné sídlo již 50 let, majetek dostal Národní výbor ROH v Kuřimi za odhadní cenu 70 000 Kčs. Tyto peníze Havlovi nikdy neviděli.
Postupně byl zestátněn dům č. 2000 na Rašínově nábřeží, kde se Václav a Ivan narodili, pak parcely na Barrandově.
Na začátku 60. let byl majetek rodiny zlikvidován. Otec Ing. Havel pracoval až do roku 1963, kdy mu bylo 65 let. Jeho čistý příjem činil 1 200 Kčs. Nesměl mít nikdy, jako bývalý kapitalista a vykořisťovatel, žádnou vedoucí funkci. Důchod mu spočítali na 600 Kčs. Jeho manželka byla zaměstnána v Pražské informační službě – dělala průvodkyni cizinců, prodavačku vstupenek a suvenýrů.
 
A
12. září 1957 uspořádala maminka Havlová rodinnou večeři. Oslavovali tatínkovy šedesátiny a odchod synů na vojnu.
„To je moc důležitý, že byl Vašek na vojně, protože on se vlastně celý život pohyboval mezi prominentníma blbečkama. Prostě pražské děti. Vojna v dýlce dvou let udělá z puberťáka chlapa. Chlap se musí stýkat s lidma, s kterýma by se v životě nebavil, vyhnul by se jim. Vašek dnes zvládne tolik věcí, protože má průpravu z donucení. Nic lidskýho nebylo Vaškovi cizí...“ říká Pavel Landovský.
 
A
Na jaře roku 1956 začíná Václav chodit s Olgou. Pocházela z odlišného prostředí. Její rodiče byli dělníci, žili na Žižkově. Říká o sobě, že vyrostla na ulici a pak se musela starat o děti své sestry. Byli tak odlišní, že si byli blízcí a nikdy se již od sebe neodloučili.
 
A
Po vojně nastupuje jako kulisák v Divadle ABC, kam se dostal na přímluvu otce u Jana Wericha. V 60. letech nastoupil v divadle Na Zábradlí, kde strávil osm snad nejšťastnějších let svého života, obecenstvo tvořili hlavně studenti. Havel píše hry, články, studuje večerně AMU, kam se konečně dostal. Zábradlí bylo první absurdní divadlo u nás. Lidé na něj nebyli zvyklí a hlavně oficiály to popudilo. Slovo absurdní se ještě jako pejorativum neužívalo, ale našly se jiné nadávky jako: moderní, existencionální, protisocialistické, proti cítění našeho člověka. Druhá éra divadla začala příchodem Jana Grossmana, který udělal Havla svým dramaturgem a nejbližším spolupracovníkem a z divadla v letech 1962–1968 centrum umění. 3. prosince 1963 byla poprvé uvedena celovečerní hra Václava Havla – Zahradní slavnost
 
příloha
tisk
Příloha č. 2 – začátek životopisu
 
Narodil se ______ v ______
Jeho otec ______ byl ______
Jeho matka se jmenovala za svobodna ______
a byla zaměstnána jako ______
Vykonával základní vojenskou službu.
Do prvního zaměstnání nastoupil v Divadle ABC jako ______
a poté pracoval osm let v divadle ______
V roce 1963 byla uvedena poprvé jeho hra ______
 • nyní nám dvojice přečtou, co vypracovaly a doplníme společně to, co nenašly
 • jedná se v daném případě o biografii nebo o autobiografii?
 • necháme žáky změnit text tak, aby se jednalo o autobiografii
příloha
tisk
Zápis
- biografie – autor píše o někom jiném než o sobě
- autobiografie – autor píše o sobě
 • druhou hodinu zahájíme přečtením životopisů V. Havla, které jsme zpracovali minulou hodinu
 • dáme žákům přečíst kartičky označené B – opět do dvojic
 • učitel přečte další část životopisu připraveného pro žáky až k Plastikům a ptá se: kde byl Václav v srpnu roku 1968 a s kým tam byl, kdo byli Plastic People, kdo je vedl a jakou měl přezdívku, kdy zatkli Plastiky, proč byli zatčeni, co pro ně udělal Václav, v jakém postavení byl asi Václav v té době
 • žáci mají dopsat druhou část životopisu podle lístečků, které po přečtení leží na stole (B)
zápis
tisk
B    
Havel byl v srpnovém týdnu se svou ženou a hercem Janem Třískou u přátel v Liberci. Účastnili se tam místního odboje. Psal každodenní komentáře do místního rozhlasu a Tříska je předčítal.
 
B
Na jaře roku 1976 se setkal s Ivanem Martinem Jirousem, který má přezdívku Magor. Byl manažerem rockové skupiny Plastic People, zakladatelem a králem českého undergroundu. Byli značně nekonformní a komunističtí měšťáci byli brzy pobouřeni stylem jejich hudby, vystupováním. Měli dlouhé vlasy, používali sprostá slova apod. Vzali jim povolení k vystupování v Praze a nakonec jim zakázali veřejně hrát. Nešlo o nic jiného než o hudbu, která se mocipánům nelíbila. Komunistický režim se dostává do konfliktu s novou generací, která nemá žádný škraloup z roku 1968 – protože se tehdy ještě nestačili provinit. Moc si z nich udělala nepřátele tím, že je nenechala žít tak, jak chtěli a potřebovali.
 
B
V březnu zavřeli Plastiky. Zatkli 19 hudebníků a jejich příznivců a zahájili proti nim trestní stíhání. Mysleli si, že odsoudí několik výtržníků, narkomanů, kterých se nikdo nezastane a nikdo je nezná.
 
B
Magor jde za Vaškem. Vašek zařídil interview s časopisem Reuter a zpravodajství ve Svobodné Evropě. Na všechna vyslanectví poslali protesty a ejhle, ve světě bylo vzbouření. Vzniká předobraz Charty 77.
 
B
7. ledna 1980 je odsouzen do vězení za podvracení republiky.
7. února 1986 na slavnostní večeři u holandského velvyslance v Praze převzal diplom o udělení ceny Erasma Rotterdamského. A pak přišel listopad 1989.
 
příloha
tisk
Příloha č. 3 – druhá část životopisu
 
V srpnu roku 1968 byl na návštěvě u přátel v ______
se svou ženou ______
Po roce 1968 už nemohl uvádět své hry v oficiálních divadlech, ale přesto se občas hrají. Vydává je sám a posílá po kamarádech do ciziny. Pak přišel proces s Plastiky a Charta 77 a on byl odsouzen do vězení za ______
7. 2. 1986 přebírá cenu ______ od holandského vyslance.
20. 12. 1989 se stává presidentem.
 
 • lístečky C rozdáme jinak, posíláme postupně po kruhu, i ze dvou stran, aby si každý žák přečetl všechno
 • nyní můžeme žáky rozdělit na skupiny a nechat je vytvořit scénu z Havlova života, nechť si vyberou cokoli, z toho, co se o něm dozvěděli
 • co znamená slovo absurdní – slovník cizích slov (nesmyslný, odporující rozumu)
 • všichni se staneme nyní na chvíli Václavem v okamžiku, kdy se dozvídá, že se má stát prezidentem, co si v této chvíli může myslet?
 • na závěr přečte zástupce ČTK (jeden z žáků) oficiální životopis našeho prezidenta – ten, který jsme vytvořili jako Eda Kriseová
 • může oficiální životopis zachytit skutečný život?
příloha
tisk
C    
Od 5. srpna 1978 měl Havel trvalý policejní dohled. Policie se rozhodla, že ho bude otravovat, až to nevydrží a vystěhuje se anebo mu povolí nervy a dopustí se útoku na veřejného činitele a budou ho moci zavřít.
V listopadu 1978 přijal znovu funkci mluvčího Charty a Státní bezpečnost nasadila Domácí vězení.
 
C
Charta nemá autora, v jejím autorství jsou si rovni všichni, kdo ji podepsali. Profesor Patočka rozhodl, že se nemají brát podpisy od studentů. Havel chodil za lidmi, o kterých předpokládal, že to unesou, a rozmlouval to těm, kteří chtěli, ale měli rodinu, děti... Prohlásil, že mají říkat, kdyby je s chartou chytili, že ji mají od něho.
Mluvčími byli dr. Hájek, prof. Patočka, Václav Havel, ten byl nejmladší, a proto byl 14. 1. zatčen. Mysleli si, že ochromí činnost, ale ostatní začali pracovat tím intenzivněji. Zastrašování působilo spíš opačně.
 
C
Státní policie tahala lidi k výslechu a vyslýchala je hodiny. Poučení o tom, jak se mají lidí chovat při domovních prohlídkách kolovala v samizdatu.
Charta nebyla zničena, jak řekli vyšetřovatelé Havlovi ve vězení. Prožívala éru největšího rozkvětu, dělo se mnohé, co do té doby nebylo myslitelné. Lidé se napřímili.
 
C
Charta 77 – požaduje uplatňování lidských práv podle naším státem převzatých a ratifikovaných mezinárodních dohod.
 
C
V padesátých letech nastalo hrůzné mlčení. Lidé se báli jeden druhého, nikdo nikomu nevěřil. Lidé se jakoby vrátili do protektorátu, jenže tady nebyla žádná naděje, že bude zase dobře. Lidé mizeli beze stop, byli odsouzeni, aniž by se jim dokázala jakákoli vina. Nevinní dostali trest smrti. Domovnice rozhodovaly o tom, jestli děti v domě budou manuálně pracovat nebo studovat. Chartisté – rok 1977 – byli prvními občany, kteří se pokusili se zbavit tohoto základního existenciálního strachu tím, že ho překonali. Počítali se zavíráním, s pronásledováním, ale uvědomovali si, že se doba změnila a je třeba riskovat a postavit se moci.
 
příloha
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.