zpět
 
Žurnalistika – úvodník a komentář
 • na začátku hodiny necháme dvojice žáků vyluštit tajenky, ze kterých se dozvíme dnešní téma, a zároveň zopakujeme slohové útvary, které jsme se už učili:
 
1. křížovka – doplňte názvy slohových útvarů podle daných neúplných informací
 
 1. je vždy logická, osvětluje problém, hodnotí jevy z různých přístupů
 2. informuje o tom, co se stalo
 3. jejím prostřednictvím se obracíme na instituci s požadavky
 4. je založená na dialogu, má kolektivní ráz a hledá východiska, není pouze konfrontací názorů
 5. má křivku dějového napětí, důležitý je spád děje
 6. umělecký popis
 7. zpravidla jde o záznam v heslech, nikoli v souvislých větách
příloha
tisk
2. křížovka – doplňte názvy slohových útvarů podle daných neúplných informací
 
 1. jedná se o popis osobnosti a dělíme ji na přímou a nepřímou
 2. v kriminalistice bývá potřebný velmi podrobný
 3. týká se události, která se stane
 4. jde o výměnu názorů na dílčí problém, má neoficiální ráz
 5. jde o zhodnocení nejčastěji uměleckého díla
 6. píšeme ji, když nejsme s něčím spokojeni
 7. objednáváme si zboží z katalogu
 8. ústně přednesený výklad, vysvětlujeme určitou problematiku
Vyluštění:
1. úvaha, zpráva, žádost, diskuse, vypravování, líčení, výpisky
2. charakteristika, popis, oznámení, debata, recenze, stížnost, objednávka, přednáška
příloha
tisk
Politická úvaha speciálního charakteru na aktuální téma, obvykle umístěná na první stránce novin, se nazývá úvodník.
Kratší hodnotící úvaha o jednotlivých událostech a jevech bývá předmětem komentáře. Tento útvar se vyvinul ze zprávy. V evropském tisku se osamostatnil až počátkem 19. století. Se zprávou má společné to, že vychází z faktů, liší se tím, že fakta interpretuje.
Stručný komentář bývá označován jako glosa.
 • za domácí úkol dáme žákům vyhledat v novinách úvodníky a kometáře a přinést do školy, kde společně zhodnotíme jejich výběr
 • nyní můžeme sáhnout po přípravě z minulého roku, kdy jsme si připravili obálky s jednotlivými žurnalistickými útvary a opět je necháme žáky poznávat, třeba jako soutěž skupin
zápis
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.