zpět
 
Popis děje
 
Popis děje v podstatě stojí na rozhraní mezi vyprávěním a vlastním popisem.
Děj může být opakovatelný (pracovní postup) nebo jedinečný (slavnost, sportovní utkání...). Jde o děj, jehož průběh je řízen člověkem nebo o děj probíhající mimo vůli jednotlivce (průběh nemoci, činnost motoru aj.)
Ve školní praxi bývá jako popis děje označován útvar, který řadí vedle sebe dějové složky pouze v časovém sledu tak, jak probíhaly, bez dějového napětí.

 
Můžeme například popisovat slavnost:
  • nejprve žáky rozdělíme na skupiny, které mají napsat, jaké slavnosti již zažili (např. oslavu svých narozenin)
  • ve skupinách si vzájemně sdělí, jak jejich oslava probíhala
  • vyberou tu, která měla podle nich nejzajímavější průběh, a jejich úkolem je nyní pantomimicky sehrát oslavu
  • ostatní skupiny se snaží dát dohromady, jaký byl program oslavy
  • hodnotíme společně kvalitu předvádění i dobré odhadování programu
Podobně se můžeme stát sportovními reportéry a popisovat utkání, které předvádí jiná skupina žáků.
  • v další hodině si skupiny připraví pantomimické představení např. z nějaké pohádky, kterou jim zadáme – ostatní mají za úkol popsat děj, který vidí a následně zjistit, o jakou ukázku šlo.
zápis
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.