zpět
 
Úvaha
 
Úvaha se zpravidla týká známých skutečností. Podobně jako výklad osvětluje nějaký problém, ale na rozdíl od výkladu vychází pouze ze zkušenosti a z logického uvažování autora. Na začátku stanovíme otázky, které podněcují k přemýšlení, pak uvedeme vlastní názory, dále argumenty na podporu uvedených názorů a vše shrneme. Z úvahy je většinou zřejmé, jak autor uvažuje, rozebírá a hodnotí problémy, zaujímá stanovisko, vyvozuje závěry, navrhuje řešení.
  • vybrala jsem žákům jeden z problémů současnosti – návody na použití různých přístrojů nebo materiálů, následující návod je doslovně opsaný
zápis
tisk
Plastic: transparentní, vodůodolné silné lepidlo pro lepení tuhých plastů
Návod k použití:
Naneste tenkou vrstvu lepidla na jeden z povrchů (musí být čistý, suchý a odmaštěný) a okamžitě spojte materiály dohromady. Pojené části musí být pod tlakem minimálně 3 hodinách. Může být použit až po 24 hodiny, kdy dosáhne největší tvrdosti.
Důležité: Nanášejte pouze při 5°C. Není vhodný na PE a PP. Nežádoucí kapky okamžitě odstraňte acetonem. Skladujte na suchém a chladném místě.
  • žáky necháme pracovat ve dvojicích a prvním úkolem je pozorně si návod přečíst, najít chyby a opravit je
  • společně si zkontrolujeme, zda jsme našli všechny nesrovnalosti
  • pokusíme se společně napsat úvahu na téma „Jak nám pomáhají návody“
  • na základě zjištěných informací společně vytvoříme otázky, nad kterými se chceme zamyslet
  • nyní necháme dvojice, aby napsali vlastní názory na položené otázky
  • argumenty na podporu uvedených názorů jsme vlastně již mohli získat při rozboru našich návodů
  • závěrem bychom měli vše shrnout
  • na webových stránkách lze nalézt různé úvahy, a proto v další fázi lze nechat žáky takové úvahy hledat a hodnotit zda obsahují osnovu, podle které jsme pracovali
  • na závěr je můžeme nechat napsat úvahu na vlastní téma
příloha
tisk
Návody (úvaha)
    Když si v obchodě koupím nějaké zboží a přečtu si jeho návod, napadne mě, jestli jsou podmínky v návodech splnitelné a jestli jim můžeme věřit.
    Osobně si myslím, že už při nákupu si mám návod pečlivě prostudovat, a pokud bude návod nesmyslný, raději si tento výrobek nekoupím.
    Většina návodů je podle mého názoru jasná a stručná, ale naopak některé jsou zbytečně zdlouhavé, chaotické a nesrozumitelné. Návody jsou často psané velmi malým písmem a pro staré lidi pak obtížně čitelné.
    S jedním velmi podivným návodem jsem se setkala ve škole na lepidlo Plastic. Byla tam uvedena např. tato nesmyslná věta: „Nanášejte pouze při 5 °C.“ To tedy znamená, že při kterékoliv jiné teplotě nebude lepidlo použitelné. Chce snad výrobce, abych lepila v ledničce nebo čekala na zimní období? Další závažný nedostatek tohoto návodu byly použité zkratky PE, PP. Myslím, že jsou nesrozumitelné a málokdo ví, co znamenají.
    Podle mého názoru by výrobci měli klást větší důraz na psaní návodů, neboť stručný a hlavně srozumitelný návod by měl být součástí každého výrobku.
 
příklad
žákovské
práce podle
uvedeného
návodu
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.