zpět
 
Líčení
 
Líčení (umělecký popis) je typické pro uměleckou stylovou oblast, ztvárňuje skutečnost podle autorových představ. Tyto popisy zevšeobecňují, nezabývají se podrobnostmi nebo naopak se zaměřují na detail, charakteristický jev. Výrazná je snaha o názornost. Časté je použití přirovnání, personifikace, srovnání, hojně se užívají přídavná jména.
 • vybudovat u dyslektiků dostatečnou slovní zásobu k vytvoření líčení je obtížné, proto již týden před vlastní výuku líčení zařazujeme do hodin hry na tvoření přídavných jmen
 • žáci mají napsat co nejvíc přídavných jmen začínajících určitým písmenem
 • asociace – jeden řekne podstatné jméno, jaká přídavná jména se nám vybaví nejdříve
 • mají vytvořit co nejvíc dvojic – podstatné jméno s přídavným (variace ze zadaných písmen)
 • k danému obrázku, co nejjednoduššímu, mají vypsat co nejvíce přídavných jmen
zápis
tisk
Našli jsme ji loni v předvečer Štědrého dne pod osamělým smrkem v bílovických lesích. Šli jsme hledat vánoční stromek, maličkou, drobnou jedličku pro dvě velké stárnoucí děti, jichž duše nestárnou svou láskou. Bylo pozdě. V malé dědině se již rozžíhala světla, protože se všady pilně uklízelo před svátky, soumrak hluboký, teskný, rozléval se hlubokým údolím, svahy dlouhých strání, hluboké lesy, vše se černalo tmou, řeka temná, černá, tlumeně hučela, jak by hovořila s mrazivým větrem.
(Podle Rudolfa Těsnohlídka: Pod vánočním stromem)

 
příloha
tisk
Našli jsme ji loni v předvečer Štědrého dne pod smrkem v lesích. Šli jsme hledat stromek, jedličku pro dvě děti, jichž duše nestárnou svou láskou. Bylo pozdě. V dědině se již rozžíhala světla, protože se všady pilně uklízelo před svátky, soumrak rozléval se údolím, svahy strání, lesy, vše se černalo tmou, řeka tlumeně hučela, jak by hovořila s větrem.
 • žákům rozdáme první text a společně ho přečteme, totéž uděláme s druhým textem, poté žáky rozdělíme na dvojice
 • prvním úkolem je porovnat oba texty, vyhledat a barevně označit v druhém textu podstatná jména, kterým chybí nějaký přívlastek
 • druhým úkolem je vypsat přívlastky z prvního textu, které chybí v druhém, na zvláštní papír
 • sebereme skupinám první text i papírky, na které vypisovali chybějící přívlastky, a jejich úkolem je nyní doplnit druhý text co nejvíce přívlastky, nejde o zapamatování, lze používat jakékoli přívlastky
 • společně si přečteme ukázky dvojic a ohodnotíme nejzdařilejší
   
 • na další hodinu si musíme připravit vhodnou meditativní hudbu
 • hodinu začneme hrou, postavíme se do kruhu a říkáme postupně přídavná jména, nesmí se opakovat, kdo nestihne v daném limitu říci přídavné jméno, vypadá (sedne si do dřepu) a zvítězí ten, kdo zbyde poslední
 • umožníme žákům, aby si udělali pohodlí, sedli si tak, jak je jim to pohodlné, mohou si i lehnout, a aby zavřeli oči
 • nyní pustíme hudbu a chvíli je necháme zklidňovat pouze posloucháním, poté vstoupíme do hudby tichým povídáním, navozováním představ jejich oblíbeného místa nebo místa, kam by se chtěli někdy podívat, je na nás, zda jim pomůžeme vhodnými náměty nebo to necháme pouze na jejich fantazii – vhodné je téma krajina mých snů
 • důležitý je zde čas, abychom nespěchali a měli prostor pro probuzení fantazie
 • po postupném probuzení, návratu z krajiny snů, chceme po žácích, aby líčení své krajiny sepsali
příloha
tisk
Ranní rosa
(líčení – práce žáka se SPU)
Vidím rosu ranní na louce líně ležeti. Nikam se jí nechce, leží dál líně a nikam se nepohne. Nikdo si jí nevšímá, alespoň té co leží na dně, až u země. Ta leží tam, nikým nevšímaje vlastním osudem jde a nikdo ji nezastaví.
V trávě leží rosa ranní, nikoho nezajímá a zároveň všechny. Všichni po ní jdou a pomalu ji utlačují, bránit se nemůže, ta vespod se neubrání ani tomu nejmenšímu útoku. Vlastnímu osudu vydána jest bude, ale co na ní čeká to zatím nevíme. Cítím jenom, že nic dobré se nestane.
Procházíš rosou maličkou, divíš se, že studí tebe. Chceš se ji zbavit, protože studění vadí ti. Vyčítáš jí, že se takto brání. Pomalu ji utlačuješ více a víc si žádáš, již je na tom hůře, pomalu, ale sladce vzlyká a ty ten pláč neslyšíš jako by nebyl.
Najednou uposlechneš volání, duše se bouří. Rosa vzlyká, ty nevíš, zda ji utišit či ji nechat být. Pohlédneš na ní a pochopíš, že důležitá je. S důležitým výrazem pohlédneš na ni jiným pohledem, chápeš důležitost, ale bojíš se postavit se za ní. Zdá se, že pozdě je a nic ji nepomůže.
Rosa zdá se mi krásná, ale je pozdě, mohl jsi ji pomoci. Kvůli kráse ji zničí, pomalu umírajícně bude křičet. Cítíš, že jsi to někde zažil. Uvidíš jak domy hoří, nahmatáš těla mrtvých, cítíš potoky krve. Je pozdě, špatné rozhodnutí udělal jsi, už si jenom říkáš, zda jsi zlý. To už ti neřeknu, ani neprozradím, nechám tě pomalu trpět. Budeš vědět, za co padla a co to pro nás znamená.
 
 
Daniel Nejedlý
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.