zpět
 
Nabídka, objednávka
 
Objednávka je písemnost mezi soukromými osobami a institucemi, v tomto případě dodavateli a odběrateli. Jedná se o útvar heslovitý, je ji možno zařadit mezi tiskoviny. Je nutné, aby byla vyplněna jednotně, věcně, stručně a přehledně. Čitelné vyplnění odstraní problémy se špatným dodáním zboží.
Nabídka sugestivním způsobem oznamuje možnost komerčního charakteru. Snaží se ovlivnit čtenáře, diváka, aby si nabízené zboží koupil. Poskytuje na první pohled výrazně a poutavě základní informace. Jazyková i mimojazyková složka je přehledná, jednoduchá a obě mají tvořit celek.
 • téměř v každé domácnosti se najde objednávkový katalog některé zásilkové služby, a proto dáváme žákům za úkol si nějaký katalog přinést, pro ty, kteří zapomenou nebo ho doma nemají, můžeme mít uschované staré katalogy
 • nejprve si v katalogu čteme, vyhledáváme určitý typ zboží, necháme opět žáky pracovat ve dvojicích, mají za úkol seznámit svého kamaráda se svým katalogem, co se v něm dá najít zajímavého
 • dvojice seznámí třídu s katalogem, který prostudovala
 • rozdáme jednu stránku z katalogu, kterou jsme ofotili na počet dvojic, a zadáme z ní úkoly, např. kolik stojí konkrétní zboží dané velikosti,...
 • na závěr hodnotíme práci dvojic, které se povedlo zadané úkoly splnit nejlépe
druhou hodinu věnujeme objednávce zboží
 • ukážeme si objednávkové listy jednotlivých katalogů a vysvětlíme si pojmy a způsoby objednávání zboží (telefonem, SMS, faxem, přes internet, poštou)
 • telefonem – zinscenujeme ve dvojicích objednání přes telefon a hodnotíme, zda by zboží mohli dodat
 • SMS objednání – další dvojice sestaví SMS zprávu, zde jim musíme dát k dispozici návod, který je např. uveden v každém katalogu Quelle
 • e-mailem – dvojice sestaví objednávku, kterou pošle elektronickou poštou
 • SMS objednání a e-mail přepíšeme na tabuli a ohodnotíme správnost
 • rozdáme nakopírované objednací lístky, všichni dostanou stejnou stránku z katalogu a zadání, co si mají objednat (je zajímavé, že přestože mají pocit, že se jedná o velmi lehké cvičení, nadělají v něm mnoho chyb, často největší potíže dělá pozornost a vyplnění vlastní adresy)
 • vyplňování objednacích lístků zařadíme opakovaně, úspěšnost žáků se postupně zvyšuje
zápis
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.