zpět
 
Pracovní návod
  • v minulých ročnících jsme se učili pracovat podle návodu a již vytvořený návod přepracovat do jiné formy, letos se budeme snažit o vytvoření funkčního návodu
  • žáci si přinesou obrázkové časopisy, nejlépe staré, ze kterých lze vystřihovat, nyní jim dáme za úkol sestavit z jednotlivých obrázků přístroj budoucnosti, jednotlivé obrázky slepí do koláže a vymyslí, k čemu bude přístroj sloužit
  • každý dá svému přístroji název a představí ostatním, ukáže svou koláž a popíše ústně jednotlivé části, ostatní se mohou ptát; jde o to, aby se každý důkladně zamyslel nad svou prací
  • nyní je potřeba vypracovat návod na použití přístroje, žáci se mohou spojit do dvojic, vybrat ze svých přístrojů jeden a po zopakování základních pravidel začít pracovat na návodu ke svému přístroji; popis dělat nemusí, ten provedli již ústně
 
Návod by měl obsahovat popis přístroje, jeho jednotlivých částí. Součástí návodu má být i varování před případným nebezpečím. V jednotlivých bodech popíšeme použití. Užíváme jednoduchých vět, ne příliš dlouhá souvětí.
 
zápis
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.