zpět
 
Stížnost a žádost
 
Stížnost má často podobu úředního dopisu, v němž pisatel vyjadřuje svou nespokojenost, výhrady, nesouhlas. Obsah stížnosti musí být věcný, jasný, přehledný. Na podporu svého rozhodnutí stěžovat si uvádí pisatel věcné argumenty (důvody). Jejich řazení může být přehledně uspořádáno např. číslováním. V závěru obvykle pisatel vyslovuje očekávání, že bude zjednána náprava. Do stížnosti nepatří neověřené informace, výhrůžky. Nespokojenost lze vyjádřit slušně.
 
Žádost má obvykle podobu úředního dopisu. Pisatel se jím obrací k úřadu, instituci nebo podniku, protože usiluje o splnění svých požadavků nebo přání. Obsah žádosti má být věcný, srozumitelný a přehledný. Na podporu svých požadavků uvádí žadatel důvody (argumenty), které mají adresáta přesvědčit o oprávněnosti uvedených požadavků. Vpravo nahoře se uvádí adresát, oslovení můžeme vynechat a použijeme údaj VĚC. Na závěr žádosti se obvykle vyjadřuje očekávání, že žádost bude brzy kladně vyřízena. Nezapomeneme na čitelný podpis, adresu žadatele a datum.
zápis
tisk
 • v minulých hodinách jsme s žáky objednávali zboží z katalogů, a proto je nyní na řadě naučit je napsat stížnost na kvalitu zboží nebo žádost o výměnu
 • nejprve si připomeneme učivo předcházejících ročníků, kdy jsme se učili psát úřední dopis, přečteme si a nalepíme zápis do sešitu
 • znovu si rozstříháme text na jednotlivá slova a ta umístíme na volný list papíru, jako na stránku naší stížnosti
  ADRESAODESÍLATELEDATUMVĚCTEXT
  ZÁVĚREČNÝPOZDRAVPODPISADRESAPŘÍJEMCE
 • nyní začneme psát jednotlivé části stížnosti na jednotlivé proužky papírů podle našeho návodu
 • společně vymyslíme adresu příjemce (např. zásilkové služby, která nám dodala zboží)
  Zásilková služba
  Lomená 27
  252 36  Třebotov
 • vybereme, o jakou věc se bude jednat (stížnost na kvalitu zboží, žádost o výměnu, žádost o vrácení peněz,...), vybereme společně a opět napíšeme znění na pruh papíru
  VĚC: stížnost na pozdní dodání zboží
 • na další pruh napíšeme datum a ještě na jiný každý napíše adresu odesílatele (své jméno a adresu)
  Dne 15. října 2004
 • necháme žáky pracovat ve dvojicích a dáme jim za úkol vymyslet text naší stížnosti, k dispozici jim můžeme dát závěr např.
  Protože jsem však ztratil důvěru ve Vaši zásilkovou službu, oznamuji Vám, že svou objednávku ze dne 20. června 2004 ruším a přeji si, abyste mi do budoucna další katalog neposílali.
 • jednotlivé části žáci rozmístí na stránku tak, jak si myslí, že patří
 • vše zkontrolujeme a vzorovou stížnost přepíšeme (nejlépe na počítačích, pokud je máme k dispozici)
   
 • další hodinu se pokusíme žákům nastínit situaci, která se jim může přihodit při nástupu do zaměstnání, ve které mohou uplatnit získané znalosti o psaní žádosti
  Nástup do zaměstnání (děj se odehrává v současnosti.)
 • vstoupíme do role šéfa, který právě přijal nového pracovníka a sehrajeme krátkou scénku s imaginárními postavami
  Martine, to jsou vaši noví kolegové Jana a Vašek, tady je váš stůl, telefon a počítač. Tak nashledanou a ať se vám u nás daří.
 • co jsme se o Martinovi dozvěděli?
 • žáky rozdělíme na trojice a dáme jim za úkol sehrát krátkou scénku, co mohlo po odchodu šéfa následovat
 • pokračujeme v rozehrávání situace následovně
  Martinovi na stole zazvoní telefon. Martin ho zvedne a ozve se jeho nadřízený. „Martine, pošlete mi vaši zaměstnaneckou e-mailovou adresu, ať vám mohu poslat papíry, které máte dneska zpracovat.“
 • židle, kolem které se postavíme, označuje Martina a my jsme jeho vnitřní hlasy, všichni jsme Martinem a říkáme, co se mu nyní asi honí hlavou, zda se má přiznat do telefonu, že nemá podnikovou e-mailovou adresu, nebo ne
 • na žácích záleží, jak bude Martin dál postupovat a s kým se bude radit, podle jejich rozhodnutí volíme postup A nebo B,
 • A „Promiňte, ale kde ji získám? Ještě ji bohužel nemám.“
  „Zažádejte si písemně u oddělení výpočetní techniky našeho podniku. Ale pospěšte si, ta věc spěchá.“
  B „Samozřejmě, hned to udělám.“
 • jde nám o to, dostat se k napsání žádosti a odeslání na oddělení výpočetní techniky podnikovou poštou
 • na závěr hodnotíme, zda měla žádost všechny úřední náležitosti
příloha
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.