zpět
 
Listopad
Žádost
 • zkoušíme žáky, zda zvládají sestavit rozstříhaný úřední dopis
 • nyní rozmístíme ve třídě na různá místa dva dopisy – úřední a osobní (lze použít již známé dopisy), žáky rozdělíme na dvojice a dostanou dva papíry, jeden zůstane rovný na úřední dopis a druhý přeložíme a ozdobíme na dopis osobní – pracují dvojice
 • nyní je seznámíme s pravidly, jeden z dvojice sedí na místě a píše, druhý chodí po třídě, čte části dopisů a chodí je diktovat svému společníkovi, nesmí pokřikovat přes třídu
 • jde o správné napsání dopisů, dvojice si smí vyměnit místo, ale vždy jeden musí sedět a psát, nemohou se pohybovat zároveň
 • zhodnotíme, jak se to jednotlivým dvojicím povedlo
 • nyní žáci ve dvojicích zkouší zformulovat ústně text úředního dopisu
 • uvolnění mého dítěte ze školy
 • žádost o zrušení telefonní linky
 • žádost o zrušení předplatného na časopis
 • napíší samostatně jakoukoli žádost
Pozvánka
 
Pozvánka je informace o tom, že se někde bude konat nějaká akce. Musí obsahovat tyto informace: co se bude konat, kdy, kde a pozvání. Ostatní informace jsou doporučené: např. program akce. Může být ve formě plakátu nebo jen pozvánky.
 • žáci si vzpomenou, co se o ní učili v loňském roce a na základě zkušeností s Vánoční diskotékou napíšou pozvání na letošní
 • hodnotíme i grafickou úpravu a společně s dětmi vybereme tu nejzdařilejší
 • pozvánky vystavíme na nástěnku, aby nám připomínala, co nás čeká a na co se můžeme těšit
 • jak se liší pozvánka a plakát – můžeme ho vyrobit společně
zápis
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.