zpět
 
Leden
Rozbory textu – slohotvorní činitelé
 • opět začneme opakováním z 6. ročníku, kdy se žáci naučili poznávat z textu, zda je mluvený, psaný, připravený, nepřipravený, soukromý, veřejný
 
Komunikační záměr – proč chci mluvit nebo psát, k čemu to bude dobré
Okolnosti komunikace – mluvení nebo psaní
kdo mluví, píše
o čem, o kom mluví nebo píše
komu a co říká nebo píše
v jaké situaci se mluví, píše
zda se mluví a píše bez přípravy nebo s přípravou
O čem všem text vypovídá, co z něj můžeme poznat, ovlivňují:
 • subjektivní slohotvorní činitelé
 • informace o pisateli, účastníku komunikace mluvené
 • objektivní slohotvorní činitelé
 • forma – mluvená, psaná
 • připravenost, nepřipravenost
 • situace – soukromá, veřejná
 • funkce – cíl projevu, k čemu je
 • adresát – známý, neznámý
 • přiloženou tabulku rozdáme dvojicím a necháme ji rozstříhat na jednotlivá slova, pak mají najít, co k sobě patří
zápis
tisk
   forma    mluvená    psaná
   míra přípravy       připravený       nepřipravený   
   situace    soukromá    veřejná
   funkce    cíl projevu    k čemu je
   adresát    známý    neznámý
 • žáky rozdělíme na dvojice, které si vylosují jeden komunikační záměr a dohodnou se, jakým způsobem ho splní, sehrají scénku, napíší text
 • vybereme jeden komunikační záměr a společně s dětmi k němu přiřadíme objektivní slohotvorné činitele, podruhé udělají totéž sami
Témata na procvičování komunikačního záměru:
 • chci někoho pozvat na Vánoční besídku
 • chci, aby mi rodiče povolili mít psa, kočku, morče,...
 • telefonem zjišťuji u kamaráda, jaký máme úkol
 • píši zprávu o konání soutěže na naší škole
 • chci požádat o uvolnění z vyučování
 • mám přečíst před třídou referát
příloha
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.