zpět
 
Prosinec
Zprávy v denním tisku – inzeráty, reklamy, zprávy
 
Úkol pro žáky: přinést si inzeráty, reklamy a zprávy vystříhané z novin
úkol
Zpráva je informace o tom, že se někde konala nějaká akce. Měla by obsahovat stejné informace jako oznámení, včetně zhodnocení akce. Zprávu obvykle píšeme pro uveřejnění v časopise, do kroniky...
  • hra Inzeráty – každý žák dostane proužek papíru a informaci, že bude podávat inzerát, ať si rozmyslí, zda bude měnit, prodávat, kupovat a co to bude
  • nyní napíší, co budou dělat, na jeden konec papíru a papír přehnou, aby nebylo vidět co napsali a pošlou ho spolužákovi, pak napíší, co prodávají,... opět přehnou a pošlou dál, pak kdy, kde a nakonec značku jako má každý inzerát
  • rozbalíme papírky a přečteme inzeráty, které nám vyšly
  • s dětmi probereme, k čemu inzeráty, reklamy a zprávy slouží (komunikační záměr) – debata, a ukážeme si, co žáci přinesli za výstřižky z novin, výstřižky rozdělíme na inzeráty, reklamy a zprávy a nalepíme na velké papíry a vyvěsíme ve třídě
  • nyní se zaměříme na zprávy, zda splňují vše, co má dobrá zpráva obsahovat – opět si najdeme informace z minulého roku
  • žáci napíší vlastní zprávu z nějaké školní akce
zápis
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.