zpět
 
Říjen
Dopis úřední a osobní
 
Do říjnových hodin z literatury patří tvorba poznámek z mluveného slova, jak jsem popsala v předchozí části.
 
Dopis
  • dětem dáme každému jeho souvislý text, ve kterém chybí hranice mezi slovy, žáci mají text rozdělit rozstříháním nebo roztrháním na jednotlivá slova
 
ADRESAPŘÍJEMCEDATUMVĚCOSLOVENÍTEXT=
PODĚKOVÁNÍPODPISADRESAODESÍLATELE
  • nyní mají rozdělený text rozmístit na stránku tak, jak by podle nich měl být rozvržený; připomeneme jim soukromý dopis a žáci nejprve umístí jeho náležitosti; dopis 1 Václava Čtvrtka Františku Nepilovi složíme společně na tabuli
  • nyní k dopisu přidají ještě úřední náležitosti, žáci pracují samostatně a my pouze kontrolujeme, když má žák správně rozmístěno, může si lístečky nalepit
  • nyní podle výkladu mohou složit úřední dopis – viz dopis 2, každý žák dostane část dopisu a tu má umístit na tabuli, odstraňujeme nesprávně umístěné části dopisu a dáváme je jinému žákovi tak dlouho, až je dopis správně složený
  • znovu si zopakujeme, co má být v úředním dopise

příloha
tisk
V Praze dne 25. května 1971
 
Milý Františku Nepile,
    kdyby se to hodilo, udělal bych takových sedm povídání o vodníkovi Čepečkovi. Jedno posílám na vzorek.
 
S pěkným pozdravem
Václav Čtvrtek
 

dopis 1
tisk
Ředitelství
Speciální ZŠ
U Boroviček 1
163 00 Praha 6 – Řepy
 
V Praze dne 1. listopadu 2003
 
Věc: žádost o uvolnění
 
Vážená paní ředitelko,
    uvolněte prosím mého syna, žáka 6.A, z vyučování v týdnu od 9. 1. do 15. 1. 2004. Máme možnost strávit rodinnou dovolenou na horách. Učivo s ním doplníme.
 
Předem děkujeme za pochopení.
Kamila Nováková
K. Čapka 10
140 00 Praha 4 – Braník
 

dopis 2
tisk
Mediaservis s.r.o
Moravské náměstí 12D
Brno
659 51
 
V Praze 7. 4. 2003
 
Věc: žádost o vrácení předplatného
 
Vážení,
 
    Dne 26.9.2002 jsem zaplatila předplatné Učitelských novin na období do konce února a obdržela jsem tato čísla: 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41 a v roce 2003 jsem obdržela čísla 3, 5, 6. Poslední číslo mi bylo doručeno dne 11. 2. 2003.
    Přesto, že mi nedošla všechna čísla, předplatila jsem si další období od 10. 3. do 9. 9. 2003. Přikládám ofocené doklady o zaplacení. Dosud jsem však žádné číslo neobdržela.
    Z tohoto důvodu žádám o navrácení celé částky předplatného za rok 2003 a své předplatné ruším.
    Děkuji
Mgr. Kamila Rupertová
Chadimova 2242
155 00 Praha 5
 
dopis 3
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.