zpět
 
Zpráva a oznámení
Pomůcky: čisté papíry na oznámení
  • společně si vyplníme na tabuli oznámení, nejlépe o Vánoční oslavě, vymyslíme datum, kde se bude konat, vyprávíme o programu loňského roku, seznámíme je se soutěžemi letošního roku a připomeneme, že na Vánoční oslavě budou vyhodnoceny všechny soutěže
  • rozdáme čisté velké papíry a žáci vytvoří vlastní oznámení této akce; mohou dokončit doma
 
Oznámení
Co:
Kdy:
Kde:
Pozvání:
 
  • příští hodinu žáci čtou svá oznámení s vymyšleným programem, společně hodnotíme, zda je v oznámení vše potřebné
  • každý sám doplní předepsanou zprávu o své akci
  • nakonec provedeme zápis do sešitu
příloha
tisk
Zpráva
Dne ______ se konala ______ v ______. Akce se zúčastnilo ______. Zvítězil ______. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli akci uspořádat a jsme rádi, že se akce i přes nepřízeň počasí vydařila.
příloha
tisk
Zápis do sešitu:
Oznámení je informace o tom, že se někde bude konat nějaká akce. Musí obsahovat tyto informace: co se bude konat, kdy, kde a pozvání. Ostatní informace jsou doporučené: např. program akce. Může být ve formě plakátu nebo jen pozvánky.
Zpráva je informace o tom, že se někde konala nějaká akce. Měla by obsahovat stejné informace jako oznámení, včetně zhodnocení akce. Zprávu obvykle píšeme pro uveřejnění v časopise, do kroniky...

 
zápis
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.