zpět
 
Popis pracovního postupu
 
Pomůcky: text popisu pracovního postupu, sádra, skleničky, misky na rozmíchání sádry, víčko od skleničky na přilévání vody, umělohmotná vidlička nebo nůž na zdobení i rozmíchání sádry
 • nejprve si připravíme věci, které budou žáci potřebovat a doplníme čímkoli do počtu 10, věci rozložíme na lavici, aby je žáci neviděli, přikryjeme látkou a vysvětlíme pravidla soutěže: postavte se všichni kolem stolu, který je přikrytý látkou, odkryji ji na dobu 1 minuty a vaším úkolem je si zapamatovat co nejvíce předmětů, které jsou pod ní schované
 • nyní si žáci sednou a do sešitu nadepíší název hodiny – schválně vložena jiná činnost – a pod ní nyní napíší předměty, které si zapamatovali
 • zkontrolujeme, kdo si zapamatoval nejvíce, a můžeme ho odměnit
 • nyní dětem vysvětlíme, proč se učíme popis pracovního postupu a k čemu je to dobré
 • rozdáme dětem popis pracovního postupu a společně si ho přečteme
1. hodina
Pomůcky: rozstříhaný popis pracovního postupu pro každou skupinu
 • další hodinu zahájíme tím, že děti rozdělíme do skupinek (dvojice, trojice) a dáme jim rozstříhaný text, aby ho sestavili
 • v okamžiku, kdy ho mají správně sestavený, mohou začít pracovat a společně vytvořit jednu vázičku zdobenou sádrou,
 • (nutno improvizovat, pokud se najde skupina, které nejde sestavit správně postup např. půjčit jim nerozstříhaný text)
 • poslední bod pracovního postupu v našich hodinách nedělají, sádra musí uschnout
 • hodnotíme – tiché mluvení u práce, rychlost složení a kvalita práce, zda postupují podle návodu a úklid po práci, body strháváme za ptaní se učitele na to, co mají dělat
 • pokud skupina ukončí práci, dostane rozstříhaný text, aby ho opět složila podle toho, jak pracovala (jen první 4 body),
 • hrajeme hru na schovávanou a pamatovanou – čteme si první 4 body s těmi, kteří již skončili, pak jeden proužek žáci otočí, aby nebylo vidět, co na něm je napsáno a snaží se přečíst (říci) všechny 4 body, jak jdou za sebou
2. hodina
 • další hodinu zahájíme zápisem do sešitu
3. hodina
Zápis do sešitu:
Popis pracovního postupu se vyznačuje přesným a výstižným vyjadřováním a přehledností. K přesnému vyjadřování přispívají především zejména odborné názvy (termíny). Jednotlivé činnosti (fáze postupu) jsou zachyceny v přesné časové posloupnosti.
 • tyto texty jim obvykle množím a lepím do sešitu, společně si je čteme, vysvětlujeme a podtrháváme některá slova
 • nyní si opět vezmou rozstříhané papírky a rychle je složí (už jim to jde obvykle mnohem rychleji)
 • vezmeme první čtyři a hrajeme hru na schovávanou a pamatovanou - jeden papírek otočíme a přesto žáci (několik) přečtou návod jako by tam byl, pak otočíme další (už vidíme jen dva), a tak pokračujeme tak dlouho, až není vidět žádný text a umíme říci část popisu pracovního postupu zpaměti
 • poté vezmeme další skupinu čtyř lístečků, které navazují a děláme totéž – učíme se tím reprodukovat text, není chybou malá změna textu, pokud se nezmění pracovní postup, mohou mluvit vlastními slovy, jde hlavně o sled událostí
 • hodinu zakončíme povídáním o vázičkách, ohodnotíme, jak se jim povedly a společně vymýšlíme, jak by je na VV mohli obarvit
zápis
tisk
 • poslední hodina tohoto týdne slouží jako časová rezerva
 • pokud zbude čas, je možné děti vyzkoušet ústně z popisu pracovního postupu, preferujeme dobrovolné zkoušení a kladné hodnocení nebo zařadit tento popis jako psanou slohovou práci, což je vhodné u velmi slabých tříd, kde bývají slušné výsledky a děti získávají sebevědomí (v ústním projevu ale neznámkujeme gramatické chyby, a tak mají lepší výsledky)
4. hodina
Popis pracovního postupu (návod):
Rozlož na lavici noviny.
Na noviny postav sklenici.
Vezmi umělohmotnou misku a dej do ní 1 lžíci sádry.
Do sádry přilévej vždy jen malé množství vody.
Míchej vidličkou, aby vznikla hustá kaše.
Kaší nerovnoměrně pokryj sklenici.
Pracuj rukama.
Ozdobit můžeš vrypy vidličkou.
Dej uschnout na volnou lavici.
Ukliď pomůcky.
Až sádra zaschne, můžete ji obarvit vodovkami.
 
příloha
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.