zpět
 
Výpisky
 
 • zkontrolujeme výtah jednotlivých dětí a nyní začíná velmi individuální práce, neboť na konci týdne by měli být schopni napsat slohovou práci, proto ji musíme začít připravovat
 • žáci se nám rozdělili do tří skupin
  A – zvládli dobře vypracovat výtah (doma jim třeba i někdo pomohl), ti mohou začít pracovat na výpiscích
  B – domácí úkol splnili, ale špatně, je jim nutno výtah znovu vysvětlit
  C – domácí úkol nevypracovali – tudíž obvykle nic neumí
 • všem vysvětlíme pojem výpisky, zapíšeme do sešitu, můžeme jim ukázat již všechny tři formy: text, výtah, výpisky
 • skupinu A necháme vytvořit výpisky z jejich textu
 • skupina B i skupina C musí nejprve vytvořit správný výtah, a tak každý sám opět pracuje po jednotlivém odstavci nebo podle toho, co má špatně; teprve až napíší výtah a pochopí zkrácení textu, může přejít na výpisky
 • poslední den píšeme sloh a žáci si mohou vybrat, zda výtah nebo výpisky.
4 hodiny individuální práce
Zápis do sešitu:
Výpisky slouží k uchování důležitých nebo pro nás zajímavých údajů a myšlenek z knih a časopisů. Nutí nás, abychom při četbě přemýšleli. Usnadňují studium odborné literatury tehdy, jsou-li výstižné, stručné a přehledné. Zpravidla jde o záznam v heslech, nikoli v souvislých větách. Výpisky na rozdíl od výtahu nemusí svým obsahovým uspořádáním sledovat stavbu studovaného textu.
zápis
tisk
Smilodon
 • je masožravec
 • vyhynul
 • byly objeveny nálezy fosilií smilodona v asfaltovém jezeru, původně to bylo napajedlo
 • byl druhem machairodontů, žil v Severní a Jižní Americe v době před 1.6 milionu let až před 8 000 lety
 • byl kočkovitá šelma
 • dlouhé a ostré špičáky
 • potravu nelovil, živil se mršinami, ty roztrhal špičáky
 • nebyl vybaven na dlouhý běh
 • měl krátké nohy a velikou postavu
 • mohl tlamu otevřít na 120 stupňů
 • vyhynutí nejspíše souviselo s vymizením tlustokožců – hlavní potrava
 • když musel lovit, mohla být kořist větší než on, protože ji rozsápal špičáky
výpisky vypracoval
žák s SPU
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.