zpět
 
Telefonický rozhovor a záznamník
Pomůcky: papíry, 2 staré telefonní přístroje
 
Nejprve si zopakujeme pravidla slušnosti při telefonování (pozdravení, poděkování, představení se, rozloučení)
Poté inscenujeme telefonické rozhovory:
  • nebyl jsem ve škole a chci u kamaráda zjistit, zda je domácí úkol
  • telefonuji na kamarádův mobil
  • telefonuji na pevnou linku a zvedne mi to kamarád
  • telefonuji na pevnou linku a zvedne mi telefon někdo z rodiny
  • nikdo mi telefon nezvedá a ozve se záznamník nebo hlasová schránka
Telefonní záznamník
  • práce ve dvojicích, žáci napíší na kousek papíru, co by mohlo být namluveno na záznamníku a vymyslí vzkaz, který nechají na záznamníku ( nejlépe pokračujeme v tématu domácího úkolu)
  • předvedení dvojic u telefonního přístroje
 
Zápis do sešitu – nadpis a pod něj nalepit doplňovačku telefonního záznamníku, společně najít nejvhodnější variantu a tu zapsat
zápis
Telefonní záznamník
Dovolali jste se na telefon číslo ______. Právě nejsme doma. ______, zanechte krátký vzkaz po zaznění tónu.
 
příloha
tisk
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.