zpět
 
Dopis – soukromý
Pomůcky: jednoslovný text namnožit pro každého žáka a volný list papíru A5
 
datumoslovenítextpodpis
 • každému rozdáme proužek papíru s textem a jejich úkolem je text rozdělit na jednotlivá slova buď trháním nebo stříháním
 • potom vezmou žáci volný list papíru A5 nelinkovaný, doprostřed vloží slovo text a samostatně umístí zbylá slova nad a pod text, kam myslí, že by měla patřit
 • provedeme společnou kontrolu na tabuli – žáci si své práce opraví podle tabule
 • žáci nalepí slova na papír – lze i za Dú
 • nyní jsme si společně vytvořili pomůcku k napsání dopisu, žáci vlepí papír do sešitu
 • vybereme si téma a píšeme dopis – lze i ve dvojici
 • podle času lze vložit výrobu ozdobného papíru
  Témata:
  Harrymu Potterovi přišel dopis od Rona nebo Hermiony s pozváním k návštěvě
  píši babičce o naší dovolené s rodiči
  píši kamarádovi, jak jsem se měl o prázdninách
 • dopis píší zásadně nanečisto, dělají v něm mnoho chyb a teprve po alespoň zběžné kontrole mohou přepsat (do sešitu, na ozdobný papír)
příloha
tisk
 
© 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.