zpět
 
Hlavní myšlenky textu
Pomůcky: kniha Už vím proč? autoři: Škodovi, dlouhý pruh papíru, malé papírky, tužka
  • Vybereme si jeden z odborných textů z této knihy (třeba to, co by děti zajímalo) a společně ho čteme, uplatňujeme různé druhy čtení.
  • přečteme jednu stránku a říkáme si, jak bychom ji nazvali, o čem se tam píše; nejvýstižnější označení a přiměřeně krátké píšeme do sešitu a na pruh papíru, který necháme ve třídě viset
  • pokračujeme takto i druhou hodinu až dokončíme celý článek; obvykle práce trvá několik po sobě jdoucích hodin
  • přečteme si, co jsme napsali a zhodnotíme, zda naše poznámky vystihují hlavní myšlenku textu
                
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.