zpět
 
Úvodní poznámky:
    Tyto stránky vznikly ještě před nástupem RVP ZŠ. Jejich členění do jednotlivých ročníků tedy již nemusí být aktuální. Neplánuji je ale kvůli tomu nijak upravovat, každý učitel si je zde jistě sám schopen vybrat a přizpůsobit to, co potřebuje.
    Všechny hodiny zde uvedené absolvovali úspěšně i žáci se specifickými poruchami učení.
    Jednotlivá témata jsou zpracována přibližně do čtyř vyučovacích hodin, což odpovídá hodinové dotaci slohu v měsíci. Některá témata na sebe navazují. Časové rozdělení mezi hodinami je pouze orientační.
    Zápisy a další přílohy k namnožení jsou připojeny jako textové soubory. Otevřete je kliknutím na ikonu v pravém sloupečku poznámek.
    Zápisy do sešitu jsou označené podtržením a je u nich napsáno, že jde o zápis – lze je vlepovat každému žákovi do sešitu.
 
    Mluvnici a literaturu uveřejňuji na  https://kaminet.cz. Najdete zde literární pojmy řazené abecedně i podle žánrů a literární ukázky s úkoly, hravý pravopis pro ty nejmenší, pravopis pro starší i s výkladem pravidel a navazujícími testy a také mluvnické testy s taháky.
 
 
 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.