zpět
 

Z. Adla, J. Černý, J. Kalousek – Obrázky z českých dějin a pověstí

     Sedneme si v kruhu a povídáme si, co všechno už z naší minulosti známe. Uprostřed kruhu leží lístky s postavami z naší nejstarší historie (praotec Čech, Krok, Libuše, Přemysl, Ctirad, Šárka, Křesomysl, Horymír, Bivoj, Kazi, Václav, Boleslav, Ludmila, Drahomíra,...). Snažíme se mít tolik dvojic, kolik je dětí. Každý žák si vezme jeden lístek a neukazuje ho ostatním. Na dané znamení všichni vstanou a každý se pokouší nalézt k sobě dvojici. Dvojice, která se našla, si sedne na zem, aby učitel měl přehled, kdo ještě hledá. Nikdo však dosud neprozrazuje, koho představuje.
     Nyní se dvojice domluví, jak své postavy znázorní živým obrazem, který posléze na krátký okamžik rozpohybují, pro snadnější určení postav.
     Dvojice předvádí živý obraz a ostatní hádají, kterými postavami jsou. Pokud mají problémy s přečtením obrazu, je možné ho rozpohybovat. Jiným vhodným způsobem přečtení je, že kdo pozná postavu, postaví se za ni a řekne jednu větu, která je pro danou postavu a situaci charakteristická.

 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.