zpět
 

Daniel Defoe – Robinson Crusoe

     Výchozím bodem je útržek deníku, nalezený zaprášený na půdě, kde se píše toto:

     „Měl jsem chodit do školy, ale místo školy jsem navštěvoval námořnické hospody. Moje touha stát se námořníkem a zažívat různá dobrodružství rostla. Místo abych se stal královským úředníkem, nebo alespoň váženým obchodníkem, jak si přál otec, jsem se vydal bez vědomí rodičů na námořní cestu do Londýna. To jsem ještě nevěděl, že mě vše čeká hojnou měrou. Naše loď byla přepadena piráty a já upadl do otroctví. Když se mi konečně podařilo utéci, dostala se loď do velké bouře a ztroskotala. Já jediný jsem přežil. Zůstal jsem sám na pustém ostrově někde uprostřed oceánu.“

     Zde příběh končí. Nyní pozveme děti na pátrání, co se mohlo stát dál tomuto muži. Jaká další dobrodružství prožil? A jak na tom pustém ostrově žil? Děti rozdělíme na skupiny, které se mají na ostrově zabydlet. Ostrovem se jim stává část místnosti. Zde jim omezíme čas. Po vypršení časového limitu obejdeme všechny ostrovy a prohlédneme si obydlí. Vše si od dětí necháme podrobně popsat. Jedná se o to, aby se do situace pořádně vžily.
     Dalším úkolem je ztvárnit živými obrazy 1 den ze života našeho Robinsona a to v 7.00 hod., v 10.00 hod., ve 14.00 hod., v 18.00 hod. a ve 21.00 hod. Obrazy mají děti pojmenovat, dát jim nadpis neboli titulek. Obrazy předvedou skupiny po jednotlivých časových úsecích. Nejprve se od všech skupin dozvíme, co dělal jejich Robinson v 7.00 hodin ráno, potom v 10.00 hodin dopoledne, a tak pokračujeme až do večera.
     Nyní pokračujeme ve čtení dalšího úryvku z deníku:

     „Opět uplynul rok. Již šestý rok mého pobytu na ostrově. Za celou dobu jsem se nesetkal s živým člověkem. ... Již nejsem sám! ... Jistě se dá i vychovat! ... Divoši tedy navštěvují ostrov jen občas a snad jen proto, aby tu konali příšerné hody.“

     Zde jsou zápisky opět nečitelné. Naším úkolem je popovídat si ve skupinách, co asi mohly být „příšerné hody“ a co nového potkalo Robinsona. Úkolem skupin je vymyslet, co se mohlo stát a s jakým člověkem se setkal. Zahrajte scénu ze života Robinsona.
     Poslední úvaha je o tom, zda se Robinson zachránil, či nikoli. Skupiny vymyslí závěr příběhu. Tento závěr zpracují jako úryvek z deníku, který nám chybí. Skupiny si navzájem vyslechnou ukončení svého příběhu. Nyní je čas k tomu, abychom dětem ukázali knížku Robinsona Crusoe a motivovali je k přečtení, neboť se zde mohou dozvědět, jak to bylo doopravdy.

 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.