zpět
 

Divadlo – opera, činohra, balet

     Pro navození atmosféry a naladění dětí použijeme techniku rozehřátí, např. se žáci volně pohybují po místnosti a mapují si prostor. Učitel tleskne a řekne jednu z možností:
     Činohra – děti si začnou povídat
     Opera – žáci si začnou zpívat
     Balet – vyjadřují se pouze pohybem
     Pro snadnější vyjadřování je možné dát dětem jednoduchý text, snadno znázornitelný pantomimicky. Příklad: Tančím a hraji na bubínek.
     Nyní učitel rozdělí děti na skupiny. Každá skupina si vylosuje jednu z možností znázornění známé pohádky o Červené Karkulce. Žáci si mají vybrat scénu z této známé pohádky a ztvárnit ji jako činohru, operu nebo balet.
     Jednotlivé skupiny předvedou své vystoupení a ostatní hodnotí, jestli správně splnili zadání.
     Operu a balet doprovází orchestr. Vstoupíme nyní do rolí hudebníků. Každý žák si vybere nástroj, na který bude pantomimicky hrát. Učitel vstoupí do role dirigenta, který řídí svůj orchestr. Nejprve proběhne zkouška jednotlivých nástrojů. Hudebníci předvedou jednotlivě, jak se na jejich nástroj hraje, jaký zvuk asi vydává. Nyní může začít zkouška orchestru. Učitel – dirigent dává znamení jednotlivým nástrojům, kdy mají začít hrát. Postupně tak přidává jednotlivé skupiny stejných nástrojů, až hraje celý orchestr.
     Na závěr hodiny si popovídáme o tom, kdo již byl v divadle, co tam viděl a zda se mu tam líbilo. Lze zařadit na zvláštní škole po návštěvě dětského divadelního představení. Cílem je seznámit žáky s dalšími druhy divadelních představení.

 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.