zpět
 

James Thurber – Třináctery hodiny
     Báječné „O“

     Motivace – asociační kruh na téma námořník a ostrov.
     Vyprávění o tom, jak se piráti Čerňušák a Křivák seznámili v námořnické krčmě a dohodli se, že se vypraví lodí za pokladem na ostrov Oro-oro.
     Žáky rozdělíme do skupin, které budou spolupracovat po celou dobu. Úkolem skupin je jakýmkoli způsobem ztvárnit Křiváka a Čerňušáka (malba, stavění z předmětů, modelování,...).
     Piráti plují po moři a my se podíváme na ostrov Oro-oro. Co může být na ostrově? Vymezíme část místnosti, která se stane ostrovem a imaginárně ho zařídíme. Každý může něco vložit, ale nesmí se nic překrývat. Musíme dávat pozor, co kde už je umístěno.
     Obyvatelé ostrova jsou velmi mírumilovní. Zatím nic netuší a věnují se svým obvyklým činnostem. Každý si zvolí pohlaví, věk a povolání. Všichni najednou začnou pantomimou předvádět své povolání. Učitel obchází děti a ptá se jich, kdo jsou a co přesně dělají, jak vypadají předměty, se kterými pracují. Je nutné vyžadovat konkrétní představy.

     Piráti obsadili ostrov. Při hledání pokladu prohledali a zničili část ostrova. Obyvatelé tvrdí, že na ostrově nikdy žádný poklad nebyl. Čerňušák nenávidí písmeno „o“, protože jeho matka propadla lodním okénkem do moře a utopila se. Vydá zákon, že se nesmí používat „o“ v řeči, písmu, ale zakáže také všechno, co obsahuje „o“ (zvířata, věci, povolání). Nyní vstoupí učitel do role piráta a dává dětem, obyvatelům ostrova, příkazy řečí bez „o“.
     Skupiny obyvatel napíší na velké papíry zakázaná slova s „o“.
     Obyvatelé ve dvojici se snaží mluvit řečí bez „o“, nejprve slova, pak krátké věty o situaci na ostrově. Učitel – pirát – obchází a kontroluje, jestli nešidí. Když ano, uvrhne je do vězení.
     Obyvatelé musí snést na hromadu věci, které mají ve svém názvu „o“, zpět je mohou dostat, jen pokud je nahradí synonymem bez „o“.
     Obyvatelé se tajně scházejí a radí se, co udělat. Skupiny vymyslí a předvedou vlastní řešení. Musí to však být řešení chytré, ne násilné. Obyvatelé se musí domlouvat potichu, neboť pirát – učitel – hlídá.

     Na tabuli je připevněna fotografie hradu rozstříhaná na 4 části. Děti před hradem říkají důležitá slova s „o“. Pokud slovo uhodnou, učitel 1 část hradu sundá. Pokud uhodnou všechna slova, je konec.
     Pokud neuhodnou všechna slova, pomůžeme jim touto informací: V knize je také napsáno, že slova jsou ukrytá v truhlicích v začarovaném lese. Ve třídě jsou ukryty lístky se slovy MILOVAT, DOUFAT, ODVAHA, SVOBODA. Je nutné je najít a přečíst před hradem. Hrad zmizí, kouzlo je zlomeno.
     Reflexe a hodnocení. Proč fungovala právě tato slova?
     Řešení autora: Obyvatelé najdou prastarou knihu. V ní se píše, že 1x za 100 let se na ostrově zjeví začarovaný hrad. Pokud obyvatelé před hradem vysloví 4 důležitá slova s „o“, hrad a všichni v něm budou vysvobozeni a zmizí navždy. Obyvatelé ostrova tím získají tak velkou moc, že piráti budou bez boje přemoženi a opustí ostrov.

 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.