zpět
 

PhDr. Kamila Balharová

 
Vystudovala PdF UP v Olomouci obor speciální pedagogika a český jazyk pro 2. stupeň ZŠ a ZvŠ. Rigorózní zkoušku složila na Univerzitě Karlově v roce 2008. Věnuje se speciální pedagogice a výuce českého jazyka. Profesně zaměřené osobní stránky najdete na https://kamilabalharova.kaminet.cz.
 
Je autorkou vzdělávacích internetových stránek věnovaných výuce českého a anglického jazyka především pro žáky se SPU – https://kaminet.cz,
stránek https://kamizdat.kaminet.cz, které jsou zaměřené metodicky na výuku literatury a slohu,
a stránek https://azprojekty.kaminet.cz, kde najdete mnoho projektů propojujících jednotlivé vzdělávací oblasti se vším všudy.
 
Věnuje se profi orientaci žáků se specifickými poruchami učení.
 

 
  © 2003–2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena.